Variatie ingegaan pensioen tijdelijk toegestaan

Gepensioneerden die op latere leeftijd dan 65 jaar AOW gaan ontvangen, krijgen te maken met een AOW gat. Pensioen dat al is ingegaan kan nu niet meer worden aangepast. Hier is nu een tijdelijke oplossing voor gevonden. Maar de pensioenuitvoerder moet er wel aan mee kunnen werken om de oplossing te realiseren.

 Op 20 november is de Tweede Kamer akkoord gegaan met de belastingplannen voor 2013 zoals die op Prinsjesdag zijn gepubliceerd. Ook enkele wijzigingen op deze plannen zijn goedgekeurd. Het ging niet alleen om ingrijpende maatregelen op het gebied van de eigen woning en levensloop, maar ook over pensioen en assurantiebelasting. De Tweede Kamer heeft nog wijzigingen op de kabinetsplannen aangebracht.

Een pensioen mag nadat het is ingegaan in hoogte variëren binnen de verhouding 100:75. De voorwaarde is dat de variatie uiterlijk op de pensioeningangsdatum moet zijn vastgesteld.

De AOW-leeftijd wordt per 1 januari 2013 stapsgewijs verhoogd. Hierdoor ontstaat een AOW-gat tussen de 65-jarige leeftijd (de oorspronkelijke AOW-ingangsdatum) en de nieuwe AOW-leeftijd. Mensen met een pensioen dat al is ingegaan kunnen het pensioen hier niet meer op aanpassen. Tweede Kamerleden Neppérus en Groot hebben daarom een voorstel ingediend.

Mensen die worden geconfronteerd met dit AOW-gat en een pensioen hebben dat vóór 1 januari 2013 is ingegaan, mogen op grond van dit voorstel alsnog het pensioen laten variëren. Op die manier kunnen zij het AOW-gat opvullen met tijdelijk hogere pensioenuitkeringen gevolgd door een lager pensioen over de resterende uitkeringsperiode. Deze uitzondering geldt tot 1 januari 2016.

Het is prettig om te merken dat bestaande wetgeving soepel wordt toegepast, zodat tegemoet wordt gekomen aan de financiële problemen die kunnen ontstaan door de verschuiving van de AOW-leeftijd. De oplossing wordt wel erg gemakkelijk bij pensioenuitvoerders neergelegd. Het is een lastige en kostbare exercitie om ingegane pensioenen aan te passen. Het is ook geen optie om de werkelijke kosten die de uitvoerders hiervoor moeten maken op de aangepaste restuitkeringen in mindering te brengen. Dat zou afkoop van pensioen betekenen. Het is dus de vraag of pensioenuitvoerders meewerken aan de tijdelijke goedkeuring om de pensioenen alsnog te laten variëren.

 Bron: http://www.zwitserleven.nl/i_tems/variatie_ingegaan_pensioen_tijdelijk_toegestaan?utm_source=MailingList+i-tems+december+2012&utm_medium=email&utm_campaign=i-tems+december+2012

 

 

On December 19th, 2012, posted in: laatste nieuws by